Tietosuoja

Mainio Tech Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste selittää, kuinka henkilötietojasi käsitellään tarjotussa palvelussa.

Sitoutumalla palvelun käyttäjäksi käyttäjä hyväksyy tietosuojaselosteen asettamat ehdot. Pyydämme tutustumaan ehtoihin huolella.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

The data controller:
Mainio Tech Oy
Y-tunnus: 2403169-6

Rekisterinpitäjän osoite:
Veneentekijäntie 4 A
00210 Helsinki

Rekisteristä vastaava henkilö:
Antti Hukkanen
antti.hukkanen@mainiotech.fi

Pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä edellä esitettyyn osoitteeseen postitse tai sähköpostitse osoitteeseen info@populihub.com henkilötietoja tai tietosuojaselostetta koskevissa kysymyksissä.

2. Henkilötietojen kerääminen ja käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietojanne palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Käytämme henkilötietojanne palvelun tuottamiseen ja toimittamiseen sekä mahdolliseen yhteydenpitoon palvelua koskevissa asioissa. Lisäksi voimme kerätä tietoja, joiden avulla parannamme palvelua tai sen osa-alueita.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityessäsi palvelun käyttäjäksi, keräämme sinusta nimen, organisaatiosi tiedot (ml. osoitetiedot), sähköpostisoitteesi ja salasanasi. Rekisteröitymisen jälkeen voit antaa myös nimesi ja puhelinnumerosi. Keräämme myös vierailuusi liittyviä tietoja, kuten IP-osoitteesi, tietoja käyttämästäsi selaimesta tai vierailuaikanne sivustolla.

Mikäli näemme tarpeelliseksi, voimme kerätä tietoja myös palvelun käyttötavoista, kuten kohdista, joita olette klikanneet palvelussa tai mitä palvelun osia olette käyttäneet. Näitä tietoja käytetään pääasiassa palvelun parantamiseen.

4. Tietojen tallennus ja turvaaminen

Tietonne tallennetaan kolmannen osapuolen tarjoamaan palvelinympäristöömme, joka noudattaa tarkkoja turvamäärityksiä. Kaikki asiakkaan oma data palvelussa (mukaan lukien sen avulla kerätty tieto) on asiakkaan omassa omistuksessa, johon emme pidätä mitään oikeuksia. Esimerkiksi kyselydata, vastaanottajalistat ja kyselyiden sisältö ovat täysin asiakkaan omaa tietoa, vaikka ne fyysisesti ja teknisesti sijaitsevat palvelun käyttämässä palvelinympäristössä. Tätä tietoa käytetään ainoastaan palvelun tarjoamiseen asiakkaalle.

Käytämme tarpeellisia varotoimia henkilötietojen turvaamiseen ja niiden oikeudetonta käsittelyä vastaan. Pääsy palvelinympäristömme on rajattu ainoastaan luvan saaneille henkilöille. Palvelinympäristönämme käytämme kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelinympäristöä, joka on tarkasti turvattu ja suojattu. Fyysinen pääsy kyseiseen palvelinympäristöön on rajattu ainoastaan luvan saaneille henkilöille, joilta vaaditaan sekä korttiavain- että henkilökorttitunnistus palvelinsaliin pääsemiseksi. Palvelinympäristöä ja siellä sijaitsevia palvelimia vahditaan kellon ympäri tarkoin turvajärjestelyin.

Tiedot varmuuskopioidaan saman fyysisen palvelinympäristön sisällä päivittäin. Henkilötietonne siirtyvät selaimenne välityksellä SSL-protokollalla salatun tietoliikenneyhteyden avulla palvelinympäristöömme. Kyselyiden vastaajien yhteydet salataan myös TLS-tekniikalla.

5. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Emme myy tai luovuta henkilötietojanne kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille ilman suostumustanne. Voimme kuitenkin siirtää henkilötietojanne palvelun käyttöehtojen määrittelemällä tavalla kolmansien osapuolien palveluihin, joita hyödynnetään palvelukokonaisuuden tarjoamiseen. Tällaisissa tilanteissa noudatamme kolmansien osapuolien omia ehtoja ja takaamme, että siirrettävät tiedot ovat turvassa myös kolmansilla osapuolilla.

Lisäksi voimme käyttää kolmansien osapuolien ohjelmia käyttäjiemme seuraamiseen ja palvelun käytön analysointiin. Tätä tietoa käytämme ainoastaan palvelun jatkokehitystarpeisiin.

Mikäli yhteistyökumppanuus kolmannen osapuolen kanssa vaatii henkilötietojen siirtoa, pidämme huolen, että kolmannen osapuolen palveluntarjoajat täyttävät omat vaatimuksemme henkilötietojen käsittelystä. Mikäli kolmannen osapuolen palveluntarjoaja sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, vaadimme kyseistä palveluntarjoajaa olemaan ns. Safe Harbor -menettelyn piirissä. Muissa tapauksissa kuin kolmannen osapuolen järjestelmäintegraatioissa tai -linkityksissä emme luovuta tai siirrä tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojanne voidaan luovuttaa lain vaatimissa tilanteissa esimerkiksi väärinkäyttöepäilyn seurauksena viranomaisten tietoon. Mahdollisessa yritysjärjestely- tai yrityskauppatilanteessa voimme myös siirtää henkilötietonne kolmannen osapuolen haltuun ilmoittaen asiasta etukäteen. Lisäksi pidätämme oman oikeutemme käsitellä kaikkia tietojanne väärinkäyttöepäilyn selvittämiseksi.

6. Evästeet palvelussa

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimenne tallentaa tietokoneellenne ja jotka lähetetään palveluun jokaisen vierailunne yhteydessä. Palvelumme ydintoiminnot käyttävät selaimen evästeitä käyttäjän tunnistamiseen ja käyttäjäkohtaisen tiedon tallentamiseen, jotta esimerkiksi kirjautuminen palveluun muistetaan palvelun käytön aikana sekä mahdollisesti myös sen jälkeen. Palvelun perustoiminnot vaativat evästeiden toiminnan selaimessa ja käyttämällä palvelua hyväksytte myös evästeiden tallennuksen selaimeenne.

Lisäksi voimme käyttää evästeitä myös kerätäksemme lisätietoja palvelun käytöstä, kuten mitä sivuja palvelussa on selailtu, mitä palvelun osa-alueita kulloinkin on käytetty ja missä esimerkiksi hiiri on liikkunut käytön aikana. Myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joita palvelumme käyttää, voivat asettaa tämäntyyppisiä evästeitä selaimeenne. Näiden evästeiden avulla kerättyä tietoa käytämme palvelun jatkokehittämiseen sekä parantamiseen.

7. Omat oikeudet

Teillä on oikeus tarkastaa, mitä itseänne koskevia tietoja rekisteriin on talletettu, vaatia itseänne koskevan virheellisen tiedon korjaamista, vaatia itseänne koskevan tiedon siirtämistä sekä kieltää palvelua käsittelemästä teitä itseänne koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

8. Muutokset tietosuojaan

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti eteenpäin, mikä voi vaatia myös tietosuojan muuttamista. Ilmoitamme muutoksista joko palvelussamme tai sähköpostitse rekisteriin annettuun sähköpostiosoitteeseen, mikäli muutokset vaikuttavat olennaisilta osin tapaamme käsitellä henkilötietoja. Muissa tapauksissa voit tarkastaa "viimeksi päivitetty" -merkinnän tämän yksityisyydensuojan alkupäässä, koska suurin osa muutoksista on luultavasti hyvin pieniä. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen muututtua, hyväksytte myös uudistuneet ehdot. Mahdollisissa muutostilanteissa pyydämme teitä tutustumaan myös uudistuneisiin ehtoihin huolella.